top of page

⭐Erkek Sevmiyorsa Nasıl Davranır?İÇİNDEKİLER:


1-Giriş: Sevginin ve İlgisizliğin Anlamı


2-İlk İşaretler: İlgisizlik Belirtileri

2.1. İletişim eksikliği

2.2. Beden dili ve göz teması

2.3. Ortak etkinliklerde azalma


3-Duygusal Bağlantının Eksikliği

3.1. Duygusal desteğin azalması

3.2. Empati ve anlayış eksikliği

3.3. Duygusal mesafe ve soğukluk


4-Fiziksel Yakınlık ve Cinsellik

4.1. Fiziksel temasın azalması

4.2. Cinsel isteksizlik ve red

4.3. Başka ilgi alanlarına yönelme


5-Başkalarıyla İlişkiler

5.1. Flört ve diğer insanlarla ilgilenme

5.2. Gizlilik ve sır tutma

5.3. Kıskançlık ve rekabet


6-Gelecek Planları ve Ortak Hedefler

6.1. Ortak gelecek planlarının eksikliği

6.2. Uzun vadeli taahhütten kaçınma

6.3. Kendi hedeflerine öncelik verme


7-Sorunlar ve Çatışmalar

7.1. Sürekli eleştiri ve değersizleştirme

7.2. Sorumluluktan kaçınma ve suçlama

7.3. Çözüm odaklı olmamak


8-Ayrılık Süreci

8.1. Ayrılık sinyalleri ve hazırlıkları

8.2. Ayrılık sürecini başlatma

8.3. Ayrılık sonrası süreç


9-Değerlendirme ve Öz-refleksiyon

9.1. İlişkinin sona ermesinin nedenleri

9.2. Kendi payınız ve ders almak

9.3. Gelecek ilişkiler için öneriler


Sonuç: İlgisizlik ve Sevgisizlikle Başa ÇıkmaGiriş: Sevginin ve İlgisizliğin Anlamı


İnsanlar olarak, sevgi ve ilgi, yaşamlarımızın temel ihtiyaçları arasındadır. Bu nedenle, ilişkilerde karşılıklı sevgi ve ilginin önemi büyüktür. Ancak, her ilişki farklı dinamiklere sahiptir ve zaman içinde sevgi ve ilgi düzeyleri değişebilir. "Erkek Sevmiyorsa Nasıl Davranır?" adlı bu kitap, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerini nasıl gösterdiğine dair detaylı bilgiler sunarak, ilişkilerde yaşanan bu tür durumların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Sevgi, bir insanın başkasına karşı duyduğu sıcaklık, bağlılık ve yakınlık hissidir. Sevgi, saygı, hoşgörü, güven ve sadakat gibi değerlerle beslenir. İlgisizlik ise, bir kişinin diğerine karşı duyduğu sevgi ve yakınlık duygularının azalması veya kaybolmasıdır. İlgisizlik, ilişkinin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturabilir. İlgisizlik belirtileri, sözel ve fiziksel davranışlar, duygusal tepkiler ve kişiler arası etkileşimlerde ortaya çıkabilir.


Erkeklerin ilgisizlik belirtileri, kadınlarınkinden farklı şekillerde gözlenebilir. Bu kitap, okuyuculara erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik göstergelerini tanımlama ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede, okuyucular ilişkilerinde yaşadıkları sorunların temel nedenlerini daha iyi anlayabilir ve ilişkilerini onarmak için uygun adımları atabilirler.


Bu kitapta, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerini anlamaya yönelik geniş bir perspektif sunulmaktadır. İlk işaretlerden duygusal bağlantının eksikliğine, fiziksel yakınlık ve cinsellikle ilgili sorunlardan başkalarıyla ilişkilere, gelecek planları ve ortak hedeflere kadar pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca, kitap sorunlar ve çatışmaların nasıl çözümlenebileceğine dair öneriler sunmakta ve ayrılık sürecini de kapsamaktadır.


"Erkek Sevmiyorsa Nasıl Davranır?" adlı bu kitap, okuyuculara ilişkilerinde yaşadıkları zorlukları aşmaları için kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlamaktadır.


2.1. İletişim Eksikliği


İletişim, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. İki insan arasında düşünceler, duygular ve ihtiyaçlar hakkında açık ve dürüst bir iletişim, ilişkinin güçlenmesine ve derinleşmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte, ilgisizlik baş gösterdiğinde, erkeklerde iletişim eksikliği önemli bir işaret olarak ortaya çıkabilir.


İletişim eksikliğinin belirtileri şunları içerebilir:


 1. İlgisiz ve pasif dinleme: İlgisiz bir erkek, partnerinin söylediklerine gerçekten ilgi duymayabilir ve bu nedenle pasif bir dinleyici haline gelebilir. Söz konusu erkek, karşısındakinin duygularını ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya çalışmamakta ve empati kurmamaktadır.

 2. Kısa ve yüzeysel cevaplar: İlgisiz erkekler, iletişimde olduğu kadar kısa ve yüzeysel olmaya eğilimlidir. Bu, konuşmaların sürekli olarak başkalarının üzerine atılması ve konuşmanın derinleşmesine izin verilmemesi şeklinde gözlemlenebilir.

 3. İletişimi ertelemek veya önemsememek: İlgisiz bir erkek, partneriyle konuşmaktan kaçınabilir veya sürekli olarak erteleyebilir. Ayrıca, ortaya çıkan sorunların çözülmesi için iletişime değer vermeyebilir ve bu durum, ilişkide huzursuzluğa yol açabilir.

 4. Elektronik iletişimde azalma: Günümüzde, çiftler arasındaki elektronik iletişim (mesajlaşma, sosyal medya vb.) önemli bir rol oynamaktadır. İlgisiz erkekler, bu tür iletişim kanallarında da daha az aktif olabilir ve partnerine daha az ilgi gösterebilir.

 5. Gizli veya kapalı iletişim: İlgisiz erkekler, hissettikleri duyguları ve düşünceleri paylaşmaktan kaçınarak gizli veya kapalı bir iletişim biçimine başvurabilirler. Bu durum, ilişkinin duygusal derinliğinin azalmasına ve çiftler arasındaki bağın zayıflamasına yol açabilir.


İletişim eksikliği, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden sadece biridir. Bu nedenle, bu tür belirtileri gözlemlemek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye yardımcı olabilir.2.2. Beden Dili ve Göz Teması


Beden dili ve göz teması, insanlar arasındaki iletişimin önemli unsurlarıdır. Bu unsurlar, bir kişinin diğerine olan ilgi ve sevgisini ifade etmede kilit bir rol oynar. İlgisiz bir erkek, beden dili ve göz teması yoluyla da bu durumu yansıtabilir.


Beden dili ve göz temasındaki değişiklikler şunları içerebilir:


 1. Göz teması eksikliği: İlgisiz bir erkek, partneriyle göz temasını azaltabilir veya tamamen kesebilir. Bu, erkeğin partnerine karşı duyarlılığının ve empati kurma isteğinin azaldığını gösterebilir.

 2. Kapalı beden dili: Erkeklerin ilgisizlik belirtileri arasında, kollarını kavuşturma, bacaklarını çaprazlama ve partnerine sırtını dönme gibi kapalı beden dili kullanmaları yer alır. Bu tür davranışlar, erkeğin duygusal olarak partnerinden uzaklaştığını ve savunmacı bir tavır sergilediğini gösterir.

 3. Fiziksel mesafe: İlgisiz bir erkek, partneriyle arasında fiziksel mesafeyi artırarak sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir. Bu, ortak mekanlarda daha az vakit geçirme, yatakta daha uzak uyuma ve sohbet sırasında mesafeli oturma gibi eylemlerle ortaya çıkar.

 4. Duygularını ifade etmeme: İlgisiz erkekler, beden dili ve mimikleriyle duygularını ifade etmekte isteksiz olabilirler. Bu durum, tebessüm etmeme, partnerine karşı sıcaklık göstermeme ve duygusal anlamda katılım eksikliği şeklinde kendini gösterebilir.

 5. Başkalarına yönelik beden dili: İlgisiz bir erkek, partnerine karşı soğuk ve mesafeli bir beden dili sergilerken, başkalarıyla daha sıcak ve samimi olabilir. Bu durum, erkeğin partnerinden duygusal olarak uzaklaştığının ve başkalarıyla daha fazla ilgilendiğinin bir göstergesi olabilir.


Beden dili ve göz temasındaki değişiklikler, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden önemli biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.2.3. Ortak Etkinliklerde Azalma


Ortak etkinlikler, çiftlerin birbirleriyle zaman geçirerek bağlarını güçlendirmeleri ve ilişkilerinin kalitesini artırmaları için önemli bir fırsattır. Bu etkinlikler, hem fiziksel hem de duygusal yakınlığı destekler ve partnerlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Ancak, ilgisiz bir erkek, ortak etkinliklerde azalmaya neden olarak sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir.


Ortak etkinliklerde azalmanın belirtileri şunları içerebilir:


 1. Plan yapmaktan kaçınma: İlgisiz bir erkek, partneriyle birlikte yapılabilecek etkinlikler planlamaktan kaçınabilir ve bu tür planlara karşı ilgisiz kalabilir. Bu durum, erkeğin partnerine olan ilgisinin azaldığının ve ilişkiden uzaklaşmak istediğinin bir işareti olabilir.

 2. Daha az zaman geçirme: İlgisiz erkekler, partnerleriyle daha az zaman geçirme eğilimindedir ve bu durum, ilişkinin duygusal ve fiziksel boyutlarında eksikliklere yol açabilir. Erkek, hobilerine, arkadaşlarına ve diğer etkinliklere daha fazla zaman ayırarak partnerinden uzaklaşabilir.

 3. İçe kapanma ve yalnızlık tercihi: İlgisiz bir erkek, ortak etkinlikler yerine yalnız zaman geçirmeyi tercih edebilir. Bu durum, erkeğin duygusal olarak partnerinden kopmakta olduğunu ve kendi düşünceleri ve duygularıyla başa çıkmak istediğini gösterebilir.

 4. Etkinliklerde isteksizlik: İlgisiz erkekler, partnerleriyle yapılan etkinliklere katılırken isteksiz ve enerjisiz olabilirler. Bu durum, erkeğin etkinliklere değer vermediğini ve partneriyle yapılan etkinliklerden keyif almadığını gösterir.

 5. Başkalarıyla yapılan etkinliklere yönelme: İlgisiz bir erkek, partneri dışındaki kişilerle yapılan etkinliklere daha fazla önem verebilir. Bu durum, erkeğin partnerinden duygusal olarak uzaklaştığını ve başkalarıyla daha fazla ilgilendiğini gösterir.


Ortak etkinliklerde azalma, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.3.1. Duygusal Desteğin Azalması

Duygusal destek, sağlıklı bir ilişkide olmazsa olmazlardandır. Çiftlerin birbirlerine duygusal olarak destek olmaları, karşılıklı anlayışı ve bağlılığı güçlendirir. İlgisiz bir erkek, partnerine duygusal desteği azaltarak veya keserek sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir.

Duygusal desteğin azalmasının belirtileri şunları içerebilir:


 1. Empati eksikliği: İlgisiz erkekler, partnerlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaktan kaçınabilir ve empati kurma yeteneklerinde azalma yaşayabilirler. Bu durum, ilişkide güven ve anlayışın zayıflamasına yol açabilir.

 2. Duygusal ihtiyaçları görmezden gelme: İlgisiz bir erkek, partnerinin duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelebilir ve bu ihtiyaçları karşılamak için çaba göstermeyebilir. Bu, partnerin değersiz ve yalnız hissetmesine yol açarak ilişkinin kalitesini olumsuz etkileyebilir.

 3. Teselli etmeme: İlgisiz erkekler, partnerlerinin zor zamanlarında yanlarında olmayı ve teselli etmeyi ihmal edebilirler. Bu durum, erkeğin partnerine olan bağlılığının ve ilgisinin azaldığının bir göstergesi olabilir.

 4. Duygularını paylaşmamak: İlgisiz bir erkek, kendi duygularını ve düşüncelerini partneriyle paylaşmaktan kaçınarak duygusal desteğini azaltabilir. Bu durum, erkeğin partneriyle olan duygusal bağının zayıfladığını ve ilişkinin derinliğinin azaldığını gösterir.

 5. Başkalarına yönelik duygusal destek: İlgisiz erkekler, partnerlerinden duygusal destek çekilirken, başkalarına yönelik duygusal destek vermeye devam edebilirler. Bu durum, erkeğin partneri dışındaki kişilere daha fazla ilgi gösterdiğini ve partnerine olan bağlılığının azaldığını gösterir.

Duygusal desteğin azalması, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden önemli biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.
3.2. Empati ve Anlayış Eksikliği

Empati ve anlayış, başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamaya çalışmak ve bu anlayışı ilişkilere yansıtmak demektir. Bu kavramlar, sağlıklı ve başarılı bir ilişkinin temel taşlarındandır. İlgisiz bir erkek, empati ve anlayış eksikliği sergileyerek sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir.

Empati ve anlayış eksikliğinin belirtileri şunları içerebilir:

 1. Duyguları küçümseme: İlgisiz erkekler, partnerlerinin duygularını ve düşüncelerini küçümseyebilir, önemsemeyebilir veya görmezden gelebilirler. Bu durum, erkeğin partnerine değer vermediğini ve duygusal olarak kopmakta olduğunu gösterir.

 2. Başkalarının bakış açısını anlamamak: İlgisiz bir erkek, partnerinin veya başkalarının bakış açılarını anlamaya çalışmaktan kaçınarak empati eksikliği sergileyebilir. Bu durum, erkeğin sadece kendi düşüncelerine ve ihtiyaçlarına odaklandığını ve ilişki dinamiklerini göz ardı ettiğini gösterir.

 3. Duyarsız eleştiriler: İlgisiz erkekler, partnerlerine yönelik duyarsız ve incitici eleştirilerde bulunarak anlayış eksikliği gösterebilirler. Bu tür eleştiriler, ilişkide huzursuzluk ve güvensizlik yaratır ve çiftler arasındaki bağı zayıflatır.

 4. Başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etme: İlgisiz bir erkek, partnerinin ve başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı edebilir ve bu ihtiyaçları karşılamak için çaba göstermemeyi tercih edebilir. Bu durum, erkeğin ilişkideki sorumluluklarını yerine getirmediğini ve partnerine olan ilgisinin azaldığını gösterir.

 5. Duygusal soğukluk: İlgisiz erkekler, partnerleriyle duygusal olarak bağ kurmaktan kaçınarak soğuk ve mesafeli bir tavır sergileyebilirler. Bu durum, erkeğin partneriyle olan duygusal bağının zayıfladığını ve ilişkinin kalitesinin düştüğünü gösterir.

Empati ve anlayış eksikliği, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.
3.3. Duygusal Mesafe ve Soğukluk

Duygusal mesafe ve soğukluk, çiftler arasındaki duygusal bağın zayıflamasına işaret eden önemli belirtilerdir. İlgisiz bir erkek, duygusal mesafe ve soğukluk sergileyerek sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir. Bu durum, ilişkinin kalitesinin düşmesine ve partnerler arasındaki bağın zayıflamasına yol açabilir.

Duygusal mesafe ve soğukluğun belirtileri şunları içerebilir:

 1. Duygularını paylaşmamak: İlgisiz erkekler, kendi duygularını ve düşüncelerini partneriyle paylaşmaktan kaçınarak duygusal mesafeyi artırabilirler. Bu durum, erkeğin partneriyle olan duygusal bağının zayıfladığını ve ilişkinin derinliğinin azaldığını gösterir.

 2. Duygusal tepkisizlik: İlgisiz bir erkek, partnerinin duygularına ve ihtiyaçlarına tepkisiz kalabilir. Bu durum, erkeğin partnerine olan ilgisinin azaldığını ve duygusal olarak kopmakta olduğunu gösterir.

 3. Sevgi ve şefkat göstermeme: İlgisiz erkekler, partnerlerine sevgi ve şefkat göstermekte isteksiz olabilirler. Bu durum, erkeğin ilişkiyi ve partnerini değersizleştirdiğini ve duygusal olarak uzaklaşmakta olduğunu gösterir.

 4. Başkalarına yönelik duygusal bağ: İlgisiz bir erkek, partnerinden duygusal olarak uzaklaşırken, başkalarıyla duygusal bağ kurmaya devam edebilir. Bu durum, erkeğin partneri dışındaki kişilere daha fazla ilgi gösterdiğini ve partnerine olan bağlılığının azaldığını gösterir.

 5. İlişki sorunlarına ilgisiz kalma: İlgisiz erkekler, ilişkide yaşanan sorunlara ilgisiz kalabilir ve bu sorunların çözümü için çaba göstermeyebilirler. Bu durum, erkeğin ilişkiye değer vermediğini ve ilişkinin sağlığına dikkat etmediğini gösterir.

Duygusal mesafe ve soğukluk, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden önemli biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.


4.1. Fiziksel Temasın Azalması Fiziksel temas, çiftler arasındaki bağın güçlenmesi ve yakınlığın artması için önemli bir unsurdur. Bu temas, hem duygusal hem de fiziksel açıdan ilişkinin sağlığını ve kalitesini destekler. İlgisiz bir erkek, fiziksel teması azaltarak veya keserek sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir. Fiziksel temasın azalmasının belirtileri şunları içerebilir:

 1. Sarılma, öpme ve dokunma eksikliği: İlgisiz erkekler, partnerleriyle olan fiziksel teması azaltarak daha az sıklıkla sarılabilir, öpebilir veya dokunabilirler. Bu durum, erkeğin partnerine olan ilgisinin azaldığını ve ilişkiden uzaklaşmak istediğini gösterir.

 2. Cinsel ilişkide isteksizlik: İlgisiz bir erkek, cinsel ilişkiye ilgisiz kalabilir ve partneriyle bu tür yakınlığı sürdürmekte isteksiz olabilir. Bu durum, erkeğin partnerine duyduğu arzunun azaldığını ve ilişkinin fiziksel boyutunun zayıfladığını gösterir.

 3. Uzak durma ve mesafe koyma: İlgisiz erkekler, fiziksel olarak partnerlerinden uzak durabilir ve aralarına mesafe koyarak iletişimi azaltabilirler. Bu durum, erkeğin partneriyle olan bağının zayıfladığını ve ilişkinin kalitesinin düştüğünü gösterir.

 4. Başkalarına yönelik fiziksel yakınlık: İlgisiz bir erkek, partnerinden fiziksel teması çekilirken, başkalarına yönelik fiziksel yakınlık gösterebilir. Bu durum, erkeğin partneri dışındaki kişilere daha fazla ilgi gösterdiğini ve partnerine olan bağlılığının azaldığını gösterir.

 5. Vücut dilinde soğukluk: İlgisiz erkekler, vücut dilleri aracılığıyla da fiziksel soğukluk sergileyebilirler. Bu durum, erkeğin partnerine yönelik ilgisiz olduğunu ve duygusal olarak uzaklaşmakta olduğunu gösterir.

Fiziksel temasın azalması, erkeklerin sevgisizlik ve ilgisizlik belirtilerinden önemli biridir. Bu belirtileri gözlemlemek ve değerlendirmek, ilişkide yaşanan sorunların kökenine inmeye ve uygun çözüm yolları bulmaya yardımcı olabilir.


4.2. Cinsel İsteksizlik ve Red

Cinsellik, çiftlerin duygusal ve fiziksel yakınlığını artıran önemli bir ilişki bileşenidir. İlgisiz bir erkek, cinsel isteksizlik ve red sergileyerek sevgisizliğini ve ilgisizliğini gösterebilir. Bu durum, çiftler arasındaki bağın zayıflamasına ve ilişkinin kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Cinsel isteksizlik ve redin belirtileri şunları içerebilir:

 1. Cinsel ilişkiye karşı ilgisizlik: İlgisiz erkekler, cinsel ilişkiye karşı ilgisiz kalabilir ve partnerleriyle bu tür yakınlığı sürdürmekte isteksiz olabilirler. Bu durum, erkeğin partnerine duyduğu arzunun azaldığını ve ilişkinin fiziksel boyutunun zayıfladığını gösterir.

 2. Sıklıkla mazeret sunma: İlgisiz bir erkek, cinsel ilişkiden kaçınmak için sıklıkla mazeretler sunabilir ve partnerini reddedebilir. Bu durum, erkeğin cinsel ilişkiye olan ilgisinin ve partnerine yönelik arzusunun azaldığını gösterir.

 3. Cinsel fantezi ve arzuları paylaşmamak: İlgisiz erkekler, cinsel fantezilerini ve arzularını partnerleriyle paylaşmaktan kaçınabilir. Bu durum, erkeğin partneriyle olan duygusal ve fiziksel bağını zayıflattığını ve ilişkide samimiyet eksikliği yaşandığını gösterir.

 4. Başkalarına yönelik cinsel ilgi: İlgisiz bir erkek, partnerinden cinsel ilişkiyi çekilirken, başkalarına yönelik cinsel ilgi gösterebilir. Bu durum, erkeğin partneri dışındaki kişilere daha fazla ilgi gösterdiğini ve partnerine olan bağlılığının azaldığını gösterir.

 5. İlişkide cinsel doyumsuzluk: İlgisiz erkekler, ilişkide cinsel doyumsuzluk yaşayabilir ve partnerlerine karşı ilgisiz ve isteksiz kalabilirler. Bu durum, erkeğin partnerine yönelik cinsel ilgisinin ve arzusunun azaldığını gösterir.